Dabas város hírei akadálymentesített formátumban:

Lakossági tájékoztató Illegális esővíz-elvezető csatorna bekötésről!

A DAKÖV Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy ha az ingatlan esővíz-elvezető csatornája a kommunális szennyvízcsatornába van bekötve az illegálisnak minősül.

Amennyiben ennek ténye az Önök ingatlanán fenn áll, azt haladéktalanul szüntessék meg.

A későbbiek során a jogtalan bekötéseket ellenőrizni fogjuk, ahol a bekötés jogtalan, ezt követően az önkormányzat jegyzőjénél a Dabas város önkormányzata képviselő testület 16/2011 (III.3.) önkormányzati rendelet 7.§ alapján szabálysértési eljárást indítunk el, ami bírságot von maga után.

Megértésüket köszönjük!

DAKÖV Kft. 

Fehér Gyolcs Alapítvány volt gondozottjai és munkavállalói részére

Bizonyára Ön is értesült arról, hogy Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. 06. 28.-án tartott ülésén döntött arról, hogy nem támogatja a Fehér Gyolcs Alapítvány Városunkban végzett tevékenységét. Mivel a kistérség településeinek szinte összessége (1 kivételével) nemmel döntött, így Dabas döntése nem befolyásolta az Alapítvány területünkön történő működését.

Dabas Város Önkormányzata nem hagyja magára az eddig az Alapítvány által ellátott és továbbra is gondozásra szoruló idős embereket. A Város által fenntartott intézmény, Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatain keresztül vállaljuk, hogy gondozzuk a rászorulókat. Ha Önnek szüksége van segítségre, illetve tud ilyen személyről, telefonon vagy személyesen keresse a Segítőszolgálatot az alábbi helyen vagy időpontokban.

Bővebben: Fehér Gyolcs Alapítvány volt gondozottjai és munkavállalói részére

   

Tisztelt Gépjármű-tulajdonos!

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 30,-án elfogadta a Dabas Város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről szóló 34/2012. (V.31.) rendeletet, mely 2012. június 1. napján hatályba lépett.

E rendelet 22. § (1) bekezdése szerint  „Dabas Város közigazgatási területén ponyvagarázs nem létesíthető. Ponyvagarázs kizárólag az arra kijelölt önkormányzati ingatlanon bérleti díj fejében létesíthető. A meglévő a közterületről 2012. augusztus 31-ig el kell bontani. Arra kijelölt hely: 1. Meder utca és a Parragh utca közötti önkormányzati ingatlan.”

Bővebben: Tisztelt Gépjármű-tulajdonos!

   

Tisztelt Ingatlantulajdonos, Ingatlanhasználó!

Tájékoztatom, hogy Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről és a köztisztaságról szóló 27/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésében, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdés előírásai értelmében a földhasználó, tulajdonos köteles az általa birtokolt, használt ingatlan területét és annak környezetét rendben tartani, ott a gyomok, allergén növények elszaporodását, virágzását folyamatosan megakadályozni.

Amennyiben ezen kötelezettségének nem, vagy csak részlegesen tesz eleget, felszólítjuk, hogy a terület rendbetételéről haladéktalanul gondoskodjék, a gyommentesítést végezze, végeztesse el!

Bővebben: Tisztelt Ingatlantulajdonos, Ingatlanhasználó!

   

Felhívás!

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy ismételten csalók járják Dabas város utcáit, akik az Önkormányzatra hivatkozva ajánlanak fel különféle szolgáltatásokat.

Felhívom figyelmüket, hogy Dabas Város Polgármesteri Hivatala senki számára nem adott megbízást a nyílászárók felmérésére, illetve azok cseréjének lebonyolítására. Kérem a lakosokat, hogy ne fizessenek pénzt és ne adjanak meg személyes adatokat senkinek, míg meg nem győződnek állítása valóságtartalmáról.

Amennyiben bármikor azt tapasztalják, hogy valaki(k) a Polgármesteri Hivatalra hivatkozva keresik fel Önöket kérjük, haladéktalanul jelezzék a Polgármesteri Hivatal telefonszámán 06-29/561-200. Kérjük, fokozottan figyeljenek!

Dabas város jegyzője

   

Javaslatkérés díj adományozásásra

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügy területén elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás elismerésére megalapította a „Dabas Egészségügyéért Dr. Halász Géza Díj”-at. Ez az elismerés a Dabas város egészségügyi ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő orvosoknak, gyógyszerészeknek, ápolóknak és egyéb egészségügyi téren kiemelkedő munkát végző személyeknek adományozható.

Bővebben: Javaslatkérés díj adományozásásra

   

Városi Kihívás napja 2012. május 23.

Tisztelt Lakosság!

2012. május 23-án Városi Kihívás Napját rendezünk Dabason!

Éjszakai és délutáni programjainkra várunk minden sportolni vágyót!

 

Bővebben: Városi Kihívás napja 2012. május 23.

   

MEGHÍVÓ - POZVÁNKA

A tavalyi esztendőben néprajzi kutatótábort rendezett Dabas-Sáriban a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete.  A gyűjtött anyagból készült kiadvány bemutatójára 2012. május 22-én (kedd), 16.30-kor kerül sor a Sári Közösségi Házban (2371 Dabas, Szent János u. 112.). A könyvbemutató magyar-szlovák nyelven zajlik majd.

A rendezők szeretettel várnak minden érdeklődőt!

   

Új szabálysértési törvény

2012. április 15-én hatályba lépett a 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről. Az új törvény jelentősen megváltoztatta a korábbi gyakorlatot.

Dabas város jegyzőjének általános szabálysértési hatásköre megszűnt, így a fenti időponttól a Pest Megyei Kormányhivatal vette azt át. A rendőrség hatásköre változatlan marad. Szabálysértés észlelése esetén helyszíni bírság kiszabására jogosult a rendőrség mellett a közterület-felügyelő és a mezőőr is. A közterület-felügyelő széles jogkörben járhat el a közbiztonság és a közrend megóvása érdekében.

 

Bővebben: Új szabálysértési törvény

   

Általános tájékoztató a 2011. évi iparűzési adóbevallás kitöltéséhez

A 2011. évi iparűzési adóbevallás kitöltéséhez olvashatnak az érintettek egy általános tájékoztató leírást a következőkben. Az adóbevallás benyújtásának határideje: 2012. május 31.

 

Bővebben: Általános tájékoztató a 2011. évi iparűzési adóbevallás kitöltéséhez